Beëindiging MAF-fonds

Aan alles komt een eind! We zijn gestart met het vertrek van Ingrid naar Mikumi in Malawi. Dat was in 2000. En nu, ruim 15 jaar later, hebben we onze MAF-activiteiten (bijna) afgerond met een laatste actie, een project ergens in Afrika (we houden het expres oppervlakkig) waar Ingrid nog grip op heeft. Er zijn meerdere redenen waarom we stoppen met het MAF-fonds. De brede ondersteuning van het begin is er niet meer. In feite is het zo dat de binnenkomst van gelden (donaties) niet meer in verhouding staat tot de bankkosten die we jaarlijks moeten maken. Een tweede reden is dat Ingrid gegroeid is van het echte veldwerk naar een meer managementgerichte functie. Dat maakt haar directe inbreng en controle op MAF-projecten steeds moeilijker. Na gedegen beraad en overleg met Ingrid gaat nu de stekker er uit.

Maartense familie site logo.png

Ingrid heeft nog een project in gang gezet gericht op de activiteiten van 4 primary health clinics die wel hulp kunnen gebruiken. Voor de clinics en voor de z.g. “outreach teams” is er grote behoefte aan “solar torches” voor verlichting bij de overnachtingen van de teams en meer nog voor de patiëntenzorg in de avond en de nacht, zeker bij noodgevallen en/of bevallingen. Een solar torch kost € 25,00 en daarvan zouden er een stuk of 13 benodigd zijn. Een tweede deel van het project behelst de aanschaf van z.g. “Clean Delivery Kits”: kleine pakketjes die een stukje zeil, handschoenen, een scheermesje, touwtjes en zeep bevatten om bevallingen zo hygiënisch mogelijk te begeleiden. Zo’n pakketje kost ongeveer € 1,00 en daarvan zouden er met behulp van het MAF-fonds 2500 stuks aangeschaft kunnen worden. Daar worden een heleboel mensen blij van! Dit project verkeert in de afrondingsfase (er vinden nog steeds afleveringen in het veld plaats).

Er stond nog ongeveer € 3.500,00 op de bank. Voor het laatste project van Ingrid hadden we incl. de transactiekosten ongeveer € 3.000,00 nodig. Wij, het bestuur van het MAF, vinden het een mooie gedachte en een mooie geste om het resterende bedrag ad € 500,00 over te maken aan de stichting “Vrienden van Mikumi”

Dan eindigen we waar we begonnen zijn! Aanvankelijk begonnen als Mikumi Health Centre kreeg het centre in 2008 de status van Hospital en heet sindsdien St.Kizito Hospital. Deze ontwikkeling geeft aan dat onze kleinschalige hulp mede heeft bijgedragen aan de verbetering van de gezondheidszorg in Afrika. Daar mogen we gerust een beetje trots op zijn. We zullen de financiële afwikkeling na het opheffen van de bankrekening nog afsluiten met een kascontrole door een nog te benoemen commissie. Vrijwilligers mogen zich aanmelden (2 stuks) bij Peter. Rest ons iedereen te bedanken voor de ruime mate waarin gedoneerd is en de lange periode waarover deze plaats gevonden heeft. Een bedankje aan het huidige MAF-bestuur is op z’n plaats: Sjanine Kelters, Peter en Piet Maartense en we denken terug aan het vele werk dat Taco heeft verricht met de financiën en het schrijven van de MAF-nieuwsbrieven op de Maartense-site. Ook de MAF-site van Richard Kelters waarin hij het reilen en zeilen van Ingrid bijhield en de vele brieven die Ingrid vanuit Malawi en andere plaatsen heeft geschreven blijven in onze herinnering. En last but not least wordt Ingrid bedankt voor het initiëren van de vele projecten en het begeleiden en afhandelen daarvan. Het is een mooie en goed bestede tijd geweest!

MAF-logo.jpg bedankt plaatje.gif Klik HIER voor het laatste verslag van Ingrid en haar dankwoord aan het MAF-fonds.

januari 2016